tamlog

主にwebのフロント回り たまに登山

よく使うであろうFireworksのショートカット

スポンサーリンク

スライスの表示非表示 = [ 2] 選択範囲をスライス = [Alt + Shift + U ] ガイド表示非表示 = [コマンド + : ] スライスガイド表示非表示 = [コマンド + Alt + Shift + : ] 定規 = [コマンド + Alt + R ] グリッド = [コマンド + Alt + G ] レイヤーを統合 = [コマンド + Alt + E ] 選択時枠を隠す = [コマンド + H ] カンバスを合わせる = [コマンド + Alt + F ]

属性をペースト = [コマンド + Alt + Shift + V ]

拡大 = [コマンド + (+)または;] 縮小 = [コマンド + (-)] 100%表示 = [コマンド + (1)] 200%表示 = [コマンド + (2)] 300%表示 = [コマンド + (3)] 全体表示 = [コマンド + (0)] すべて表示 = [コマンド+ Shift + L ]

全選択 = [コマンド + A ] 選択解除 = [コマンド + D ] コピー = [コマンド + C ] ペースト = [コマンド + V ] カット = [コマンド + X ] 戻る = [コマンド + Z ] 進む = [コマンド + Y ]

整列(左揃え) = [ コマンド + Alt + 1 ] 整列(真ん中揃え) = [ コマンド + Alt + 2 ] 整列(右揃え) = [ コマンド + Alt + 3 ] 整列(上揃え) = [ コマンド + Alt + 4 ] 整列(真ん中揃え) = [ コマンド + Alt + 5 ] 整列(下揃え) = [ コマンド + Alt + 6 ]